dem_2011 (dem_2011) wrote,
dem_2011
dem_2011

Сергей Пожар. Быть твоим другом – наслажденье

Сергею ПОЖАРУ

Серега дорогой, больничный житель,
Недуга темного будь светлый победитель!
Дай силы Бог для страждущей души,
Не тратя нервов, о «талантах» не пиши.
Давай порадуемся Божиему дню,
А всех корыстных позабудем на корню.
Сердечным чувством мы распишем небеса
Там, где откроется вдруг вечная краса
Для жизни, для здоровья, для Свободы.
И птицы запоют, подует ветр, заплещут воды.
Благословенны будьте же, весенний день,
И солнечный поток, и сада полутень,
Сиянье лучиков негаснущей любви,
Жужжанье пчел, колхозы-муравьи,
Фортепианный гений Набиулина, Палея,
Летящий спутник связи под созвездием Персея,
И в нудной опере стенания певцов...
Но рев машин, голосование зазомбленных глупцов,
Но шушера, кричащая фальшиво в микрофон...
Избави, Боже, нас от этих мегафон.
Всю эту смесь, нелепую и пеструю извне.
Рассмотрим весело, а может быть, спокойно – в стороне!
Чтоб избежать всеизнуряющей, ненужной волокиты,
Как хочется мне с Эдиком собраться у мудрейшего Никиты.
И расслабиться!

14-15 марта 2009

Иван Кваснюк. Из сб. «Приют». Ch., Inversia-Dub, 2012.
____________Другу. Сергею Пожару посвящение

Твои глаза синее неба,
Улыбка – светлый солнца луч.
Кто превзойти тебя сумеет,
Вмиг разогнав громады туч?

Быть твоим другом – наслажденье,
С тобой беседа – сладкий рай,
Ты в сердце заглянуть умеешь,
Поддержишь, если надо. Край

Пучины или бездны сгинет,
И волны лягут чуть дыша.
Ты всё постигнешь, всё сумеешь,
Любви твоя полна душа.

Но разве знает кто, что слёзы,
Порою льются по ночам,
И мокрую от слёз подушку,
Сжимаешь от тоски и ран!

Но разве знает кто, что сердце,
Твоё без устали болит.
Ты всех обидчиков прощаешь,
Душа твоя, как мощный щит,

Пытается спасти от горя,
Пустых и мелочных обид.
Ты сильный! Будь ещё сильнее.
Пусть свет души сильней горит!


Светлана Бахрушина
19.06.2009
____________


Документы на получение звания Maestru în Arta

CARACTERISTICĂ-RECOMANDARE

Serghei Pojar apartine numărului muzicologilor de frunte din Republica Moldova. Activitatea rodnică şi multilaterală a căruia cuprinde cele mai diverse aspecte ale dezvoltării şi propagării artei în ţară. În anii 70-80 publică în presă câte 60 articole anual: recenzii la concertele filarmonicii nationale, schiţe critice şi polemice, portrete de creaţie ale maeştrilor artei articole analitice şi istorice în reviste de ştiinţă, editii enciclopedice ş. a.

Pe parcursul a trei dccenii S. Pojar a publicat circa 1500 articole în presa republicană, peste 150 de materiale în diverse reviste; semneaza monografiile: Spre tainele pianismului, 1999, Mândria Moldovei muzicale, Istoria Chişinăului muzical, 2005, in limbile română, rusă şi engleză; cercetări ştiinţifice: Patriotismul în aspect muzical, Să ne mândrim cu gloria predecesorilor, Aspecte ale genului şi ale dramatismului în baletul "Luceafarul" de E. Doga, Tradiţiile genului în liturghiile lui G. Musicescu, Probleme actuale ale operei, Eminesciana muzicală basarabeană, Ce ne propune interpretul, Gândirea asociativă la lecţiile de pian; culegeri-crestomaţii: Inima Veacului, 1987, La steaua, 1989, Florilegiu folcoric, 1992, Ah, cerut-am de la zodii, 2001 ş. a.; articole în enciclopedii: Literatura şi Arta Moldovei – 20 articole, Chişinau – 36 articole; Femei din Moldova – etc.; culegeri de autor: Cui să-i împrumut fericire – 65 romanţe; Farmecul vieţii – 80 romanţe.

La 20.XI.2005 în Sala cu Orgă a avut loc Serata jubiliară a maestrului S. Pojar, care s-a bucurat de-un succes deosebit, avându-i ca interpreti ре M. Ivanuş, O. Ciuhrii, I. Cvasniuc ş. a. S. Pojar se află frecvent in cele mai îndepărtate ungheraşe ale republicii, este invitat ca participant la Caravela culturii. Deosebit de rodnică şi preţioasă este munca lui în domeniul criticii şi a publicisticii, menţionată cu premii. Articolcle dlui S. Pojar au văzut lumina tiparului în presa din România, Ucraina, America. Israel, Rusia (Academia muzicală, Muzica sovietică, Viaţa muzicală, Cultura, Revista evenimentelor muzicală) ş. a.

În publicaţiile sale muzicologul S. Pojar propagă creatia compozitorilor şi interpreţilor din Moldova, reflectă cele mai importante evenimente ale vieţii muzicale. În acelaşi timp dânsul s-a manifestat ca cronicar şi ca etnograf, iluminând trecutul culturii noastre prin renaşterea numelor uitate de istorie; a făcut cunoscute publicului larg pagini legate de viaţă şi activitatea marilor muzicieni: A. Rubinştein, S. Rahmaninov, A. Ziloti, A. Screabin, F. Şaleapin, V. Rebicov. G. Musicescu, G. Livovski ş. a.

La moment este finisat îndrumarul enciclopedic Arta rusească în Moldova sec. XVIII şi începutul sec. XIX.

S. Pojar a ridicat din praful arhivelor şi a publicat creaţia multor compozitori, cum ar fi: E. Coca, A. Stârcea, S. Zlatov, S. Lobel, D. Gherşfeld etc.

La iniţiativa lui S. Pojar compozitorii creează muzică pentru repertoriul pedagogic şi concertistic. Un interes dcosebit îl are pentru tema M. Eminescu în muzică, adunând peste 350 creaţii muzicale în baza operei eminesciene, parte din ele fiind deja editate.

Despre activitatea publicistică, critică şi concertistică a dlui Serghei Pojar sunt publicate cca 100 eseuri în presă, care aparţin marilor cântăreţi: M. Bieşu, M. Munteanu, V. Dragoş; compozitorilor: V. Zagorschi, D. Gherşfeld, organistei A. Strezev, muzicologilor Z. Stolear, E. Mironenco şi alţii.

Profesionalismul lui S. Pojar este accentuat şi de faptul ca dânsul este: membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor (1988); membru al Uniunii Muzicienilor (1978); membru al Uniunii Jurnaliştilor (1992); Membru al Uniunii Scriitorilor (2003).

Dl Serghei Pojar munceşte mult şi cu dăruire pe tărâmul muzicii şi literaturii muzicale, fiind antrenat în diverse acte de cultură din republică.

Îmi asum toată responsabilitatea pentru recomandarea candidaturii dlui Serghei Pojar pentru titlul onorific Maestru în Arta.

Profesor universitar Teodor Zgureanu,

Artist al Poporului,
Membru de Onoare al Academiei "Amadeus", Franţa,

Membru corespondent al ARA, Montreal, Canada

____________

Творческая характеристика

на искусствоведа, культуролога, журналиста, композитора и педагога Пожара Сергея Геннадьевича

Сергей Пожар – человек известный, авторитетный в молдавском искусстве, радующий своей неугомонностью, плодовитостью и многогранностью. Знаю его с 1978 года, когда он стал активным членом Союза музыкальных деятелей. Одна за другой появлялись его статьи, очерки, рецензии в периодической печати, отражающие текущую культурную жизнь Кишинева. Без его внимания не остались ни одно крупное событие, ни одна премьера, ни одни большие гастроли, включая приезд к нам Большого театра, Московского камерного, Украинского и Белорусского Государственных театров оперы и балета. Фестивали «Vă invită Maria Bieşu» также освещались им оперативно, честно, грамотно.

Деятельность Сергея Пожара включает значительную лекторскую и культурно-пропагандистскую работу среди разных слоев населения – от учащихся и студентов до пенсионеров. Он умеет красиво и со знанием дела говорить, охватывая широкий круг вопросов, постоянно ведет концерты, организует вечера памяти артистов и благотворительные музыкальные встречи, за что ему огромная благодарность от Лиги ветеранов сцены.

Мне импонирует и композиторское творчество Сергея Пожара. В октябре 2005 года я поздравляла его на юбилейном вечере и еще раз убедилась, насколько мелодичны, выразительны, интересны и удобны для вокалистов его романсы и песни. Органный зал был тогда переполнен, а концерт продолжался около трех часов. Автор сидел за роялем и аккомпанировал таким известным солистам, как М. Ивануш, И. Кваснюк, О. Чухрий и др.

Многие молдавские деятели искусств получили почетные награды страны при самой активной поддержке Сергея Пожара. Сам он неоднократно выдвигался на звание «Maestru in Arta», начиная с 1993 года. Считаю, что эту несправедливость давно пора исправить.

Валентина Савицкая,
народная артистка РМ, лауреат Государственной премии РМ,

кавалер «Ordenul Republicii», председатель Лиги ветеранов сцены,
член Правлений Союза музыкальных и Союза театральных деятелей

____________

Звание Сергей не получил.

Читать дальше

Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments