dem_2011

Дмитрий Киценко. Литании на стихи Григоре Виеру

... Он был символом и совестью нации. Всей своей деятельностью, своим отношением к окружающему миру он вел с нами разгоовр о главном: о том, что нельзя предавать и разбрасываться святыми понятиями, такими как мать, Родина, родная речь...

Михай Чимпой
... Жизнь Григоре Виеру была произведением его гения, а его смерть навечно впишет его имя в святая святых нации. Он был лучшим из нас. Несмотря на всю его хрупкость, он находил силу помочь всем нам. Ушел из жизни абсурдно, несправедливо, жестоко...

Адриан Пэунеску

14 февраля 2019 года молдавскому поэту Григорию Павловичу Виеру исполнилось бы 84 года.

10 лет назад, 18 января 2009 года трагически ушел из жизни.

Григоре Виеру владел образным поэтическим языком, его стихи очень музыкальны, может быть поэтому к его поэзии обращались многие молдавские композиторы.

В 1987 году я написал большую композицию на стихи Григоре Виеру, под названием «Литании» для сопрано, кларнета и органа.  

В том же году «Литании» были исполнены в Органном зале Кишинева семейным трио Стрезевых — Светлана, сопрано, Анатолий, кларнет и Анна, орган. На том памятном исполнении присутствовал и Григорий Павлович Виеру.

6 апреля 2009 года в Концертном зале Союза композиторов Украины состоялся концерт, где исполнили «Литании» для сопрано, кларнета и камерного оркестра.

Исполнители:
Национальный ансамбль солистов Украины «Київська камерата»
Валерий Матюхин, дирижер
Тамара Ходакова, сопрано
Виталий Альфавицкий, кларнет

Foto: Grigore Vieru (1935-2009)
http://potarniche.arta.md/gallery/10.jpg
http://ziarullumina.ro/visul-lui-a-fo...  

LITANII

pentru sopran, clarinet şi orgă

I

Cum nu sunt doi pomi

Întocmai la fel,

Cum nici două popoare.

Cum nici se aseamănă perfect

Cicoare cu cicoare – 

Astfel, maică, şi tu

Eşti unică–n lume, 

În sufletul meu,

În gândul 

Ce-mi bate sub tâmple.

Nimeni nu

Poate golul să-l împle,

Golul ce-l laşi – 

Nici cântecul meu.

Nici popularul meu nume,

Nici ţara chiar: care

La fel mi-e de scumpă şi ea.

Rămâi.

Mai rămâi. Nu pleca.

II

Tristă dimineaţă

De duminică mare.

Îmi izvoräşte pe faţă

Steaua сea de sare.

Privesc cu durerea la

Verzile săbioare

De porumb din grădina ta,

Doamne, care 

Nu te mai pot apăra.

Întregul nu mai e întreg.

Strig:

Sunt cea mai fără de noroc!

Deşi înţeleg, înţeleg

Că toţi suntem un lemn

De foc.

III

A căzut cerul din ochii tăi

Şi s-a fărâmiţat.

A căzut de pe faţa ta soarele

Şi-a îngheţat.

Încremenit e vântul cel răcoros

Fără harnicele tale mâini.

Căutându-te pre tine,

S-au tăinuit izvoarele–n ţărâni.

Ca un pom doborât

Însuşi graiul 

Parcă se-aude căzând.

Doamne, atât de singură,

Atât de singură

N-am fost nicicând!

IV

Nu ajung ochi să te plâng,

Nici cuvinte nu-mi ajung,

Drumul meu sub cer e scurt,

Drumul tău în pământ e lung.

Să-mi spăl vina ce o port

Izvoarele, mările nu ajung.

Drumul meu sub cer e scurt,

Drumul tău în pământ e lung.

Mă doare căsuţa,

Grădina ta verde,

Toate.

Câte-au rămas fără tine

Mă dor.

Nu-mi mai e dor de nimic, mamă,

Numai de tine mi-i dor.

V

Te-ai scufundat în veşnicie, în apele ei,

În aerul de sus mirozna florilor de tei,

Ca iarba toamnei în pământ,

Ca taina tremurândă-n tăcerea unui cânt;

Ca ochiul păsării în somn

(Tu care parcă spui lăsaţi-mă puţin să dorm).

Ca celalt gând al meu te-aştept să te întorci.

Cu bucuroase veşti de varul vechi să răzui această zi,

Cu zâmbetul tău cald. S-o zugrăveşti.

Te-aştept să te întorci. 

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded